Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Képalkotás, - mint a jelen képleképzési technológia függvénye,

- a kortárs művészetben : ....................................................................................................................................................

Kihívást jelent számomra a képalkotási folyamat új lehetöségeit felismerni,

- a jelen technikai adottságok után kutatni, -  azokat felismerni és alkalmazni,

- müveimben a lehetségesnek tartott  u.n.  művészeti határok  áttörését, -  egyben azok gyakorlati jelentőségét   felmutatni, s képeimbe megvalósítva közönség elé vinni. .............................................................................................................................................

A képleképező avagy képgeneráló technika felfedezései, vívmányai, mindenkor a lehetséges és sokszor  az újszerű " kortárs technológia " hatásaként érvényesültek. .................................................................................................................................................

A sokrétegű, úgynevezett nyomtatott grafika története és annak számos technikai változatai bizonyítják, hogy a művészetben alkalmazott lehetőségek felfedezése, illetve azok felismerése, -  s az arra következő elismerés (!)

-  tehát a felismert   E L F O G A D O T T érvényesülése,

- mint történet , - ( SZOKVÁNYOSAN:  kérdőjelek kíséretében ! )  -  egy változatos, illetve mindenkor mozgásban lévő folyamatot alkotó történet. ..................................................................................................................................................

Jelen korunkban is megtalálhatjuk azon fontos, - jövőbe mutató tényezőket, melyek egyrészt a kép megjelenés formai alapját érintik, másrészt arra is felhívják figyelmünket, hogy napjainkban a képleképzés folyamatában alkalmazható változások ( kortárs ) szemtanúi vagyunk!

Ezen új tényzők felismerésére,- meglátására és LEHETSÉGES  ALKALMAZÁSÁRA  ( mint alkotó művész !)            időt és energiát kell áldoznunk. ................................................................................................................................... ........

 A „ nyomtatott grafikára ” , - illetve

összességében az erre vonatkozókat Prof. Szenteczki Csaba dolgozta fel a Műszaki Könyvkiadó kiadványában, ahol magyar nyelven először rendelkezünk egy áttekintő művel  ( a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Ipari Múzeum támogatásával létrehozott szakirodalommal ) -  mely bemutatja a nyomtatott illetve sokszorosított grafika évszázados művészeti szakaszait.

Szintén megemlítendő David Hockney “ TITKOS TUDÀS “ / Officina ´96 kiadónál megjelent angolról németre fordított könyve, melyben Hockney először tárja fel azon „ titkos tudás ” tényezőit, melyekről a híres mesterek régi    ( titkos ?)  technikáinak felismeréséről, illetve azok bizonyítható létezéséről és “ újra felfedezéséről ” ír .               Egy nagyon izgalmas könyv, melyre szívesen alapozom mondanivalómat. ............................... .................................................................................................................................................

Az optikai eszközöket,- tükröket és lencséket, avagy később azok kombinációját,- már a XV. század elejétől úgynevezett „ vetített képek ” létrehozására alkalmazták. A közismert művészi alkotások képbeli tanúsága,             illetve a könyvben kifejtett elemzések, egy fantasztikus és érdekes tanulmányt nyujtanak a képalkotás korabeli technikáiról az olvasónak .

Már magában példaképen említem: a 1806 - ban feltalált „ camera lucida ” mint " arány-leképző " eszközt, tehát mint egy " mérőeszköz ”  került a korabeli művészek használatába.

Elismert tényező ként említeném még: Andy Warhol munkásságából , az u.n. projektor alkalmazását, - képek alkotására, melyek úgy, -  mint vetített komplex vonalak átrajzolásával jöttek létre, - sőtt még az első Amiga számítógép alkalmazásával is kerültek alkotások vászonra / papírra.  ( lásd YouTub filmek:  Andy Worhol) .................................................................................................................................................

Az előző korszakra visszatekintve állítható, hogy Ingres biztosan használta a „ camera obscurá-t ” és             például Vermeer festményei is utalnak optikai eszközök alkalmazására.

A felismerhetö csúcspontját adja, ha Leonardo jegyzet füzetében megtaláljuk, miféle korabeli lehetőségek alkalmazásával készítette azt a nagy fókusztávolságú tükröt, melynek " kép - leképző " lehetőségeit maga is használta. (Leonardo da Vinci 1452-1519) ...................................................................................................................................................

Az előző évszázad kortárs művészet fejlődési folyamatához tartozik a fotográfia technikai alakulása

( analóg módon ! ) elért,  annak idején „ tökéletesnek ” tartott  ( ! ) fény - leképzés lehetősége .

Ezen új technika a festő „ nagymesterek ” technikáit volt képes a szemlélőnek idézni.

Erre következően egy természetes reakció volt, hogy mintegy a kamera által „ kisajátítottak ” képalkotási területre, visszatért a festészetbe a „ hozzátevőleges ” képábrázolás módja, ötvözve a modern absztrakt képleképzési fantázia csodálatos annak idejében újnak nevezhetö megjelenitéseivel ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A sokszorosított grafika alkalmazható technikáira vonatkozóan hosszasan tudnánk a fametszet, a színes fametszet, linólmetszet, rézmetszet, acélmetszet, hideg tűkarc, borzolás avagy mezzotinto, szitanyomat, sőt még a tészta vagy krumplinyomat technikáiról is beszélni .

Itt viszont azt vélem,  - foglalkozzunk a jelen korszakunk alapvető változásai jellemzőivel ! ..................................................................................................................................................

Mérlegeljük például a nyomdai technika teljes változását, - hány magasra értékelt, felelősségteljes munkahely       vált feleslegessé (!) - s gondoljunk egyben a művészetre, grafikára, illusztrációra vonatkozó következményekre,       - melyeket összességükben a digitalizálás lehetősége hozott magával !

Az új technológia értelmezése, valamint a jövőbe mutató lehetőségek legyenek a jövő témái.

Ne féljünk az adott ( ÚJ)  lehetőségeket használni, - különösen, ha visszatekintve megállapíthatjuk; Leonardo, Vermeer, Andy Warhol, valamint számos nagymesterek példái mutatják és bizonyítják, hogy helyesen, illetve megfelelő irányba ( tehát előre ! - előre SZALTÓ !!! - az oldalam címe ) -  haladjunk a szaltót ugró bátorságával !! .........................................................................................................................................

Vegyünk egy aktuális példát:

Egy eszköz alkalmazása, - mint pl. napjainkban a computer, -  magában hordja a végtelen kombináció, illetve variációk lehetőségeit.

Ezen alapon leszögezhetjük, hogy a megvalósítható kreatív alkotás alapvető szegmentjeit hordozza magában, illetve szolgálja  MINT ESZKÖZ , - mint digitális eszköz !

Ezen eszköz kezünkben csak akkor érvényesülhet adottságaival , ha mindezeket a kortárs alkotó, tehát maga a művész is felismeri és a lehetőségeket kutatva, tudatosan alkalmazni is kész lesz ! ..................................................................................................................................................

Alapvető kérdésünk lehet; megfelel a digitális lehetőségek „ kép – leképző ”  funkciója a művész kezében, eszközként hasonlítva, egy ecsethez vagy rézkarctűhöz?

Tehát vizsgáljuk tudatosan és művészként felelősségünk tudatában, mennyire alapvető az a tény, hogy valóban egy összességében eddig nem ismert , avagy részben MÉG NEM FELISMERT ESZKÖZRŐL beszélünk.

Állítom: magában az újszerű „képleképző” módszerek lehetőségeire nézve is számon kell tartanunk ezen digitális módon működő rendszert !

Megróbálom nagyon egyszerűen kifejezni:

manapság majd mindenkinek van egy „ képleképző ” gépe, tehát fotókamerája, avagy számítógépe.

Felismerhetőnek tartom, hogy művészi alkotások mégis csak az arra „hivatottak” munkáiként jönnek az említett eszközbeliek alkalmazásával létre.

Ezen fennt említett fontos tényző, még az egyik vagy másik gép / eszköz beszerzési árától is független !      Valójában tudjuk: egy egyszerű kamerával is lehet fantasztikus képet alkotni ! ...................................................................................................................................................

Miért van ez így?

- úgy gondolom most következik a legfontosabb mondanivalóm:

meggyőződésem , hogy a szemünk érzékiségével, egyéni látásmódunk, valamint egyedi gondolatbeli struktúránk projekciója adják, illetve alkotják a meg - az alkotandó , - meg alkotandó képet.

Tehát NEM a netán nagyon drága fotókamera, avagy számítógép alkalmazása ( mely valóban csak egy eszköz ! ) szolgálhatja egy fantasztikusan jó kép alapját. ...................................................................................................................................................

Elgondolásomra alapozom, hogy nem tartom merésznek még egy lépéssel tovább is menni:

Aki a kép tartalmát alkotja, tehát egyben kontrollálja, irányítja azon módon a képszemlélő ( Percipiens )   gondolatait is. - sőtt akarva vagy akaratlanul még manipulálja is azokat

EZEN FOLYAMAT LEHET A KÉPSZEMLÉLŐRE NÉZVE, - AZ ALKALMAZOTT ESZKÖZ FÜGGVÉNYEKÉNT, - EGY TIPIKUS HATÁSSAL RENDELKEZŐ ESEMÉNY,- mely a grafika területén mindég is jelen volt (!) - lásd szitanyomat, rézkarc, etc. ...................................................................................................................................................

A következmény:

mint képalkotó, tudatában kell legyek a kép-elképzelésem alapján megvalósítandó, avagy technikailag képbe rögzíthető mondanivalómmal, -  mely később mint egy nonverbale kommunikációs folyamat, - mely a képszemlélő egyéni, - de egyben mint mindannyiunk kollektiv szemlélet szokásunkra is alapozható folyamat funkcionál .

Lépjünk bátran még tovább : mint egy kép alkotója, külömböző szinteken " játszhat az alkotó " a képszemlélők

fizikailag értelmezhető egyedi látásmódjával, mint pl. a képben rögzített;  " rejtett tartalmak " közlésével,                 melyek  n é h a   még nem is minden képszemlélő számára bizonyulnak elérhetőnek.

Mégegyszer állítom: MINDEN LEHETSÈGES ! - fogjunk hozzá !

copyright: Botond Béla 2007  -  átdolgozva / überarbeitet 2011 december ..................................................................................................................................................

 

A mappában található képek előnézete minden lehetséges .... ALLES IST MÖGLICH

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.